برنامه و بودجه


باسمه تعالي

قابل توجه روساي محترم مراكز دانشگاهي استان اصفهان

سلام عليكم

لطفا قبل از تكميل فايل اكسل تجزيه و تحليل مالي به نكات ذيل دقت شود:

- نسبت به تكميل جدول اكسل پيوست اقدام گردداز ارسال اطلاعات به غير از جدول پيوست خوداري گردد

- از تغيير جدول خوداري گردد

- اطلاعات ارسالي مبناي تصميم گيريهاي استان خواهد بود لذا در تكميل جداول دقت كافي بعمل آيد

- به توضيحات درج شده در بعضي از جداول دقت شود

- -جدول شماره 5 بصورت هوشمند و اتوماتيك تكميل شده و نيازي به تكميل ندارد

- جداول حداكثر تا تاريخ 12/6/94 به ايميل معاونت برنامه ريزي به نشانيplanning@khuisf.ac.irارسال شود و به صورت كتبي و با تاييد رياست مركز به حوزه معاونت برنامه ريزي استان ارسال گردد.
 

۱۴۰۱/۵/۲۶
شناسه کاربري
کلمه رمز

کدامنیت  forget کلمه رمز را فراموش کرده ام
register ثبت نام

معاونت برنامه ريزي و اموراقتصادي دانش بنيان - دانشگاه ازاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
Powered by DorsaPortal